Natječaj Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

  • dva zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za tehnologiju ugljikohidrata, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za tehnologiju voća i povrća, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na Katedri za kemiju i ekologiju, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologije na Katedri za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.).

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

 

Uz prijavu na natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

 

Obrazac 2.  objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova  (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Uredio |2016-07-15T11:37:36+02:0015.07.2016.|Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave