Natječaj – Strojarski fakultet Slavonski Brod (11. srpnja 2017.)

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i
znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na Katedri za opće predmete i
zajedničke sadržaje.

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu obvezni ispunjavati i uvjete utvrđene
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-
Odluka USRH 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. i Odluke USRH 101/14. i 60/15.) ,
Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka
izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog
jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju
prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
izvanrednog profesora.
Obrasci za prijavu su objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.
Dokumentacija se obvezno prilaže u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u
elektroničkom obliku na CD-u i pdf-formatu.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku 30 dana od dana objave
natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, s naznakom: »Prijava
na natječaj«.

Tekst natječaja: Natječaj izvanredni prof_lipanj 2017

Uredio |2017-07-11T09:10:15+02:0011.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave