Natječaj – Strojarski fakultet Slavonski Brod (18. srpnja 2017.)

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  1. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo (znanstvene grane proizvodno strojarstvo) na Zavodu za industrijsko inženjerstvo.

 

Pristupnici natječaja su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN  123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. i Odluke USRH 101/14. i 60/15.) , Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u c) naslovno suradničko zvanje. Obrazac br. 7. objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

Dokumentacija se obvezno prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i pdf-formatu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

 

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: Natječaj asistent naslovni_srpanj 2017

Uredio |2017-07-18T09:43:04+02:0018.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave