Natječaj Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu – 8. studenog 2016.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo (znanstvena grana opće strojarstvo (konstrukcije) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za strojarske konstrukcije.

2. jednog suradnika u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo (znanstvena grana opće strojarstvo (konstrukcije) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za strojarske konstrukcije.

3. jednog suradnika u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo (znanstvena grana opće strojarstvo (konstrukcije) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za energetiku.

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu obvezni ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta.

Obrasci za prijavu su objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

Dokumentacija se obvezno prilaže u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i pdf-formatu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

Sveučilište Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku

Strojarski fakultet

u Slavonskom Brodu

Uredio |2016-11-08T14:41:07+01:0008.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave