Natječaj – Umjetnička akademija (12. srpnja 2017.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni popuniti Obrazac br. 7 dostupan na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u
jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće
o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti na CD-u u Word formatu (u
jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim
uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana
za Natječaj pod točkom l. od dana objave Natječaja na adresu: Umjctnička akademija u
Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom
“Za natječaj.”

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: Raspisivanje natječaja Sveučilište

Uredio |2017-07-12T10:24:28+02:0012.07.2017.|Nastava, Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave