Natječaj – Umjetnička akademija u Osijeku 07.04.2017.

KLASA: 112-02/17-02/13

UR.BROJ: 2158-73-01-17-01

U Osijeku, 04. travanj 2017.godine

 

 

„SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU“

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma, na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana animirani film i novi mediji, na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
  3. jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma
  4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana kiparstvo.

 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1. i 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2, a pristupnici pod točkom 3. i 4. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1. i 2., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Uredio |2017-04-07T14:10:03+02:0007.04.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave