Natječaj Umjetničke akademije (18. 11. 2016.)

„SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA

STROSSMAYERA U OSIJEKU“

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1.  Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz područja Društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvenu granu školska psihologija i psihologija obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
  2. Za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
  3. Za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetnička grana scensko kretanje  
  4. Za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma
  5. Za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) umjetnička grana dramsko pismo
  6. Za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana likovna pedagogija za kolegije Grafika V i Grafika VI na preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovna kultura

 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1.  Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 3, pristupnici pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6.  Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana  za Natječaj pod točkom 1., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6.  od dana objave Natječaja na adresu:  Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom ”Za natječaj“.       

Natječaj Umjetničke akademije Osijek

                                                                                             

 

Uredio |2016-11-18T08:07:00+01:0018.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave