Natječaj Umjetničke akademije (30. rujna 2016.)

„SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA

STROSSMAYERA U OSIJEKU“

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti znanstvena grana teatrologija i dramatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 2. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana kiparstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) umjetnička grana snimanje (filmsko i elektroničko) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 4. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti umjetnička grana grafika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 5. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana likovna pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 6. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja dizajn umjetnička grana modni dizajn na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 7. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja dizajn na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 8. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
 9. Za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske  umjetnosti) umjetnička grana lutkarstvo, za kolegij Oblikovanje i tehnologija lutke pri preddiplomskom sveučilišnom studiju Kazališno oblikovanje
 10. Za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) umjetnička grana montaža
 11. Za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog području Humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti, znanstvena grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2, pristupnici pod točkom 7. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 3., pristupnici pod točkom 8. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 4., a pristupnici pod točkama  9., 10. i 11.  Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana  za Natječaj pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 9., 10. i 11. od dana objave Natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom ”Za natječaj“.     

 Tekst natječaja

Uredio |2016-09-30T08:39:37+02:0030.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave