Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata iz projekta 2019./2020. – Prvi dodatni natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

objavljuje

  PRVI DODATNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA ZA MOBILNOST U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

  Ključne aktivnosti 1, iz projekta 2019./2020.

 

 

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 18. veljače 2021. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

 

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 15. travnja 2021. – 31. svibnja 2022.

 

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska).

 

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships) s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

 

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

 

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Upute za studente i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na web stranici Sveučilišta u Osijeku www.unios.hr.

 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:

  1. popunjen prijavni obrazac (OBAVEZNO POTPISATI NA SVIM POTREBNIM MJESTIMA I NE BRISATI TABLICE KOJE SE NE POPUNJAVAJU!)
  2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu za strane studente
  3. potvrdu o statusu studenta
  4. prijepis ocjena svih položenih ispita sa svih razina studija

 

Dodatne dokumente:

  1. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom ili posebnim potrebama
  2. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

12. ožujka 2021.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom zimskog semestra 2021./2022.,

ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 15. travnja 2021. – 31. svibnja 2022.

 

 

Upute za prijavu:

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat

Za ERASMUS+ KA1 Natječaj – Prvi dodatni natječaj iz projekta 19./20., rok: 12.03.2021.

Trg Svetog Trojstva 3

31000 Osijek

 

Dodatne informacije dostpune su na broj telefona: 031 224 171 ili na jplesa@unios.hr

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.

Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta (ažurirano: veljača 2021.)

 

 

 

Obrasci za provedbu mobilnosti:

Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

 

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

 

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en

Uredio |2021-02-18T11:55:39+01:0018.02.2021.|Izdvojene vijesti, Međunarodna suradnja, Natječaji međunarodne|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave