Natječaj za izbor i prijam zaposlenika – FERIT Osijek 10.03.2017.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i prijam:
1. jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste, voditelj Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena.
Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati posebne uvjete:
– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti;
– tri godine radnog iskustva u struci;
– znanje engleskog jezika.

Pristupnici na natječaj prilažu:
– životopis;
– presliku diplome;
– dokaz o državljanstvu;
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda, preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa);
– elektronski zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

Pristupnici na natječaj pod točkama 2. i 3. moraju ispunjavati poseban uvjet:
– stručni studij, preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij iz područja Tehničkih znanosti, polja računarstvo ili polja elektrotehnika

Pristupnici na natječaj prilažu:
– životopis;
– presliku diplome;
– dokaz o državljanstvu.

Na prijavi za natječaj obvezno je naznačiti točku i naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj pod točkom _________“.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.
Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati pristupnikom natječaja. Poziv za testiranje/razgovor bit će objavljen na web stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

u
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Uredio |2017-03-10T15:03:13+01:0010.03.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave