Natječaj za izbor zaposlenika (FOOZOS – 22. veljače 2017.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog
profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog područja
matematika na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog
profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja
kineziologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Pristupnici za izbor pod točkama 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o
radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom
o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 2.
Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim
radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima
mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na
adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10,
Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Tekst natječaja FOOZOS

Uredio |2017-02-22T08:32:50+01:0022.02.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave