Natječaj za izbor zaposlenika – Odjel za kemiju (21. rujna 2016.)

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KEMIJU

raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJEM

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme

na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14), moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen dodiplomski ili preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti: presliku domovnice, životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu ne stariju od dana objave ovog natječaja

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju

Cara Hadrijana 8/A

31000 Osijek

S naznakom „za natječaj – viši laborant“

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na razgovor (intervju). O mjestu i vremenu intervjua pristupnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.kemija.unios.hr.

Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrati će se da su povukli prijavu za natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog dovršetka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Tekst natječaja: Natječaj – Odjel za kemiju

 

Uredio |2016-09-21T13:12:41+02:0021.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave