Natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice – PTF (07. listopada 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici na natječaj osim uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja prava
  • izvrsno poznavanje rada na računalu
  • godinu dana radnog iskustva u struci
  • znanje engleskog jezika

Pristupnici na natječaj prilažu:

  • životopis
  • presliku diplome o stečenom akademskom nazivu
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa)
  • elektronski zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja. Poziv za testiranje/razgovor biti će objavljen na web stranici Fakulteta (www.ptfos.unios.hr).

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Natječaj_strucni_suradnik

Uredio |2016-10-07T09:50:33+02:0007.10.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave