Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij – Nutricionizam (07. listopada 2016.)

Sveučilište JOSIPA JURJA Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

raspisuje

 

 N A T J E Č A J

za upis V. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij

Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, polja nutricionizma

u akademskoj godini 2016./2017.

I.

Poslijediplomski specijalistički studij traje dva semestra (jedna godina), a završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist nutricionizma koji se dodaje akademskom nazivu stečenom na dodiplomskom ili diplomskom studiju.

II.

Uvjeti za upis na specijalistički studij

Studij mogu upisati:

 1. Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Prehrambeno‑tehnološkom fakultetu Osijek, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu ili na srodnim fakultetima u inozemstvu.
 2. Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Medicinskom, Farmaceutsko-biokemijskom, Agronomskom ili Poljoprivrednom fakultetu, Odjelu za biologiju u Osijeku, Pedagoškom fakultetu u Osijeku-profesor biologije i kemije i dr., mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalističke studije.

Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija najmanje 3,00. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena ispod 3,00 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

 

III.

Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija:

 1. Školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi ukupno 25.000,00 kuna.
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u svaku godinu studija na IBAN Fakulteta broj: HR17 2500 0091 1020 1714 2 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK.
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o tome da li je platilo poduzeće/ustanova ili je platio sam pristupnik).

 

IV.

Broj slobodnih mjesta: 15

Kriteriji odabira pristupnika su: a) bodovanje prosjeka ocjena na dodiplomskom ili diplomskom studiju (prosjek ocjena sukladno hrvatskom sustavu ocjenjivanja je broj bodova); b) motivacija (usmeni razgovor s pristupnicima).

 

V.

Uz prijavu se prilaže:

 1. Obrazac za prijavu (dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta: www.ptfos.hr)
 2. Diploma o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),
 3. Preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu,
 4. Dvije fotografije (4×6),
 5. Preporuke (ako je prosjek niži od 3,00),
 6. Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja,
 7. Ovjereni prijepis ocjena,
 8. Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

 

Pristupnici svoje prijave podnose osobno ili šalju poštom u roku od 30 dana računajući od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31 000 Osijek.

VI.

Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti osobno u Studentskoj službi na adresi Franje Kuhača 18, Osijek, putem telefona 031/224-331 ili na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr.

NATJEČAJ_Specijalistički studij_Nutricionizam

Uredio |2016-10-07T09:54:23+02:0007.10.2016.|Nastava, Natječaji|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave