Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Prehrambeno inženjerstvo” – Prehrambeno-tehnološki fakultet (07. listopada 2016.)

Sveučilište JOSIPA JURJA Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

raspisuje

 

 N A T J E Č A J

 

za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo

iz područja Biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije

u akademskoj godini 2016./2017.

 

 

I.

Poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja Biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije traje šest semestra (tri godine).

II.

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni studij

Studij mogu upisati:

 1. Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na srodnom fakultetu u inozemstvu.
 2. Pristupnici koji su završili poslijediplomski specijalistički studij iz odgovarajućeg znanstvenog polja.
 3. Pristupnici s magisterijem iz područja studija.
 4. Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Kemijsko‑tehnološkom, Agronomskom, Poljoprivrednom, Farmaceutsko‑biokemijskom, Prirodoslovno‑matematičkom i drugim srodnim fakultetima, mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Pravo upisa imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij u odgovarajućem znanstvenom polju s najnižom prosječnom ocjenom 3,50, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena dodiplomskog ili diplomskog studija ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

III.

Troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija:

 1. Školarina poslijediplomskog sveučilišnog studija iznosi ukupno 60.000,00 kuna  (I. godina studija 15.000,00 kuna, II. godina studija 15.000,00 kuna te III. godina studija 30.000,00 kuna).
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u svaku godinu studija na IBAN Fakulteta broj: HR17 2500 0091 1020 1714 2 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK.
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o tome da li je platilo poduzeće/ustanova ili je platio sam pristupnik).

 

IV.

Broj slobodnih mjesta: 15

 

Kriterij odabira pristupnika:

 1. a) bodovanje prosjeka ocjena na dodiplomskom ili diplomskom studiju (prosjek ocjena je broj bodova)
 2. b) motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s pristupnicima)

V.

Uz prijavu se prilaže :

 1. Obrazac za prijavu (dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta: www.ptfos.unios.hr. )
 2. Diploma o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),
 3. Preslika rodnog lista, domovnice ili drugi dokaz o državljanstvu (za strane studente),
 4. Dvije fotografije (4×6),
 5. Preporuke (ako je prosjek niži od 3,5),
 6. Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja,
 7. Ovjereni prijepis ocjena,
 8. Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VI.

Prijave za upis podnose se na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave Natječaja u tisku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII.

Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti osobno u Studentskoj službi na adresi Franje Kuhača 18, Osijek, putem telefona 031/224-331 ili na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr.

NATJEČAJ-Doktorski_2016_2017

Uredio |2016-10-07T10:03:51+02:0007.10.2016.|Nastava, Natječaji|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave