Natječaj za zapošljavanje i dopuna dijela natječaja – Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (24. listopada 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. Pristupnici pod točkom 2. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (u word formatu na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

i objavljuje

 

D O P U N U

D I J E L A  N A T J E Č A J A

Dopunjava točka 2. natječaja objavljenog 18. srpnja 2016. u Glasu Slavonije, na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, mrežnim stranicama Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, te 20. srpnja 2016. u Narodnim novinama broj 67/16 na način da se nakon riječi umjetničko područje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), dodaju riječi umjetnička grana gluma, te ista sada glasi:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma

Ostale odredbe predmetnog natječja ostaju neizmijenjene.

Prijave na dopunjeni natječaj dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od objave na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj UNIOS

Uredio |2016-10-24T10:46:37+02:0024.10.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave