Natječaja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na nedređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na nedređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Za prijavu na natječaj od 1. do 5. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Za prijavu na natječaj pod 6. pristupnicisu obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiwww.foozos.hr (opći podaci/dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste –stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnjuna neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva.

 

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za opće i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva.

 

U prijavi na natječaj za točke 7. i 8. potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Natječaj za točke 7. i 8. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja.Dokumentacija se predaje u dva primjerka i u elektroničkom obliku (na CD-u).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Uredio |2016-07-22T11:42:18+02:0018.07.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave