Sjednice senata2023-04-05T14:11:17+02:00
Akademska godina 2022./2023.
Akademska godina 2021./2022.
Akademska godina 2020./2021.
Akademska godina 2019./2020.
Akademska godina 2018./2019.
Akademska godina 2017./2018.
Akademska godina 2016./2017.
Akademska godina 2015./2016.
Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Akademska godina 2011./2012.
Akademska godina 2011./2012.

 

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave