Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Lane Matijaković

Javna obrana doktorske disertacije Lane Matijaković, polaznice Poslijediplomskoga sveučilišnog studija Jezikoslovlje iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održat će se 19. prosinca 2017. u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (soba 40).


Javna obrana održat će se pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Maja Brala-Vukanović (Filozofski fakultet, Rijeka)
2. izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan (Filozofski fakultet, Osijek)
3. doc. dr. sc. Goran Milić (Filozofski fakultet, Osijek)
4. izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić (Filozofski fakultet,
Osijek)
5. prof. dr. sc. Marija Omazić, (Filozofski fakultet, Osijek)

Naslov doktorske disertacije glasi: Engleske nominalizacije izvedene sufiksima –hood i –ness u okviru kognitivne lingvistike.

Uredio |2017-12-18T15:23:25+01:0018.12.2017.|Obrane|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave