Preddiplomski sveučilišni studiji2023-05-22T20:48:44+02:00

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
Ekonomska politika i regionalni razvitak
Financijski menadžment
Marketing
Menadžment
Poduzetništvo
Poslovna informatika
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK
Poljoprivreda; smjerovi:
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA  I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK
Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Računarstvo
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
Sestrinstvo (Osijek i dislocirani studiji u Pregradi i Novoj Gradiški)
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Osijek i dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
Kineziologija
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Informatologija (dvopredmetni)
Informatologija (jednopredmetni)
Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (jednopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Psihologija (jednopremetni)
Sociologija (dvopredmetni)
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
Građevinarstvo; smjer: opći
Arhitektura i urbanizam
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
PRAVNI FAKULTET OSIJEK
 Socijalni rad
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
Prehrambena tehnologija
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU
Glazbena pedagogija
Gluma i lutkarstvo
Kazališno oblikovanje
Klavir
Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi:
  • Kompozicija
  • Teorija muzike
Kultura, mediji i menadžment
Likovna kultura
Pjevanje
Žičani instrumenti; smjerovi:
  • Gitara
  • Tambure
ODJEL ZA BIOLOGIJU
Biologija
ODJEL ZA FIZIKU
Fizika
ODJEL ZA KEMIJU
Kemija
ODJEL ZA MATEMATIKU
Matematika
Matematika i računarstvo

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave