Odjel za biologiju – natječaj – 26.05.2017.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju raspisuje
NATJEČAJ

1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjelu za biologiju
2. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

-Pristupnici Natječaja pod točkom 1., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 2.
-Pristupnici natječaja pod točkom 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 5.
Prijave na Natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u PDF-formatu na CD-u) u jednom primjerku. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.
Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

 

Obrasci za natječaj.

Uredio |2017-05-26T07:58:40+02:0026.05.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave