Odjel za fiziku – Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ODJEL ZA FIZIKU
objavljuje

NATJEČAJ
za izbor

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-
nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici za izbor, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14), obvezni su ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su obvezni priložiti i dokumentaciju prema Obrascu 2-Prijava za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za fiziku www.fizika.unios.hr (Odjel, Pravilnici i statut, Uvjeti napredovanja, Obrasci).

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: ODJEL ZA FIZIKU, Trg Lj. Gaja 6, 3100 Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Uredio |2016-06-23T12:32:57+02:0023.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave