Odjel za kemiju – NATJEČAJ

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za kemiju

 

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta propisanih Zakon o radu obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnikom Odjela za kemiju i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statut i Pravilnici objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Odjela za kemiju.

 

Pristupnici podnose prijavu na Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora i obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto

 

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Obrazac 2. (OBR2) objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Odjela za kemiju http://www.kemija.unios.hr/ (Odjel – opće informacije – Pravni spisi).

 

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A s naznakom „za natječaj-izvanredni profesor“

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

Uredio |2016-06-21T08:53:43+02:0021.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave