Odjel za kemiju raspisuje NATJEČAJ

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za kemiju

 

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 

  • tri (3) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

  • jednog (1) pristupnika/pristupnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta bez zasnivanja radnog odnosa iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.)  obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., Odluka USRH 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15.) te uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnikom Odjela za kemiju i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Statut i Pravilnici objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Odjela za kemiju.

 

Pristupnici koji podnose prijavu pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto

 

Pristupnici podnose prijavu pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

 

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

 

Obrazac 2. i Obrazac 7. objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Odjela za kemiju http://www.kemija.unios.hr/ (Odjel opće informacije – Pravni spisi).

 

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani pod točkom 1. potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A s naznakom „za natječaj-docent“ i „za natječaj-naslovno zvanje docent“.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Uredio |2016-07-22T11:47:50+02:0020.07.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave