Poništenje natječaja, raspisivanje natječaja

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog 4. svibnja 2016. godine u Narodnim novinama, Glasu Slavonije, na internetskoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

za prijem doktoranda na radno mjesto STRUČNI SURADNIK u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – 1 IZVRŠITELJ, za rad na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

*********

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za prijem doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – 1 IZVRŠITELJ, za rad na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici natječaja, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
1. završen diplomski studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije
2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
4. odlično poznavanje rada na računalu

Dodatno će se vrednovati:
1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije
2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija

Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj moraju dostaviti:
1. životopis
2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
3. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)
6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane

Obrazac za prijavu (Obrazac br. 4) dostupan je na internetskoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Uredio |2016-07-06T08:57:33+02:0001.07.2016.|Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave