Poziv na predavanje Razvitak računarstva u Osijeku / Development of Computer Engineering in Osijek

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE organizira predavanje Razvitak računarstva u Osijeku / Development of Computer Engineering in Osijek


NAJAVA – Predavanje će se održati u ponedjeljak, 2. veljače 2015. godine s početkom u 12 sati u dvorani K2-1 Elektrotehničkog fakulteta Osijek u kampusu (Ulica Cara Hadrijana 10).

Predavanje će održati:

  • prof.dr.sc. Darko Fischer
  • prof.dr.sc. Ninoslav Novak
  • Eduard Kovačić, dipl.ing.

Sadržaj:

  • Prvo računalo druge generacije Honeywell 200“ u IPK Osijek. Osnivanje računalnog centra ERC i računalo IBM 360/30. Organizacija rada i održavanje. Stvaranje računalnog centra ORC i računalo IBM 370/135, usporedba s IBM 260/30.
  • Računarstvo u gospodarstvu Osijeka: Elektroslavonija, Slavonska banka, Mobilia, Hrvatske šume, OLT i t d. Osoblje na velikim (Mainframe) računalima. Izobrazba osoblja i korisnika.
  • Računarstvo na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Terminali vezani na SRCE u Zagrebu. Malo računalo na Pedagoškom fakultetu. Računalo Digital PDP-11 na Studiju elektrostrojarstva. Računalo Digital VAX.
  • Razdoblje osobnih računala početkom 90-ih godina. Nastanak računalne mreže.

Prof.dr.sc. Darko Fischer rođen je 1938. U Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Osijeku. Maturirao je 1956. Diplomirao iz područja televizijskih prijemnika na Odjelu slabe struje ETF-a u Zagrebu 1961. Zapošljava se u Radioindustriji Zagreb, zatim u poduzeću Merkur u Zagrebu i nakon toga na ETF-u Zagreb kao asistent na Zavodu za elektroniku. Boravi jednu školsku godinu na Sveučilištu Birmingham. Magistrira 1969. iz područja poluvodiča na ETF-u u Zagrebu. Od 1970. do 1979. radi kao programer, sistem programer i rukovodilac odjela za obradu podataka u Saponiji Osijek. Od 1979. do 1986. radi kao predavač na Ekonomskom fakultetu. Predmete iz područja računarstva predaje na još nekoliko fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1986. radi na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao predavač, docent i izvanredni profesor. Doktorsku disertaciju obranio je na FER-u Zagreb 1996. iz područja algoritama za planarne mreže. Objavio je više znanstvenih radova i oko 20 stručnih radova. Autor je nekoliko udžbenika i više programskih rješenja za komercijalne upotrebe. Umirovljen je 2003. i nastavlja raditi još pet godina kao vanjski saradnik na ETF-u i Odjelu za matematiku te Odjelu za fiziku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2010. živi u Zagrebu.

Prof.dr.sc. Ninoslav Novak je rođen u Osijeku 1943. Osnovnu školu i gimnaziju pohađa i završava u Osijeku. Istovremeno studira šumarske i agronomske znanosti i diplomira na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1968. Od 1962. do 1964. radi kao stručni suradnik na Šumarskom institutu u Zagreb. Od 1965. do 1967. je na Katedri za Uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završetka studija kao diplomirani inženjer redovno upisuje i studira na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 1969. godine započinje stalno stručno usavršavanje iz područja ICT na strojnoj i programskoj opremi IBM. Poslijediplomske studije iz Informacijskih, bibliotekarskih i komunikacijskih znanosti studirao je od 1971. do 1975. godine pri Referalnom centru Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (klasa prof. Bože Težaka, jednog od pionira razvitka i primjene ICT u Hrvatskoj). Akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja informacijskih znanosti, stekao je na Fakultetu informatike i organizacije u Varaždinu 1995. godine. Znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i znanstveno-nastavano zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti, polju informacijskih znanosti stekao je 2003. godine na na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Aktivan je i predaje na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima više predmeta iz područja programiranja, projektiranja i implementiranja ICT na raznim sveučilištima u zemlji i inozemstvu: Informatika, Poslovna informatika, Baze podataka, Sustavi za upravljanje bazama podataka, Programiranje i programski jezici, Elektroničko poslovanje, Upravljanje znanjem, Elektroničko bankarstvo, Upravljanje u digitalnom društvu, Digitalno gospodarstvo, Informacijski Management, Upravljanje poslovnim procesima, Sigurnost IS, Multimedijalne komunikacije u kulturi i umjetnosti, Upravljanje poslovnim dokumentima, Oblikovanje mrežnih stranica. Poznaje i koristi razne programske jezike, baze podataka i RAD alate. Predavač je na više specijalističkih i doktorskih studija u zemlji i inozemstvu. Uspješno je zadovoljio sve uvjete i položio sve module iz ECDL sustava, a certificirani je trener i ispitivač za European Computer Driving Licence. U mirovini je od 2013.

Eduard Kovačić,dipl.ing., je rođen u Osijeku 1947. Završio je gimnaziju Sara Bertić 1965. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu eksperimentalnu fiziku 1971. godine. Od početka radnog vijeka radio je u računarstvu kao programer i sistem programer. Programirao je u nekoliko programskih jezika i radio s nekoliko operacijskih sustava u Saponiji, Mobiliji i Elektroslavoniji u Osijeku, te do kraja radnog vijeka u Infosistem iz Zagreba. Sada je u mirovini u Zagrebu.

Uredio |2015-01-28T13:17:02+01:0028.01.2015.|Najave|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave