Pravni fakultet – 29.12.2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo na Katedri međunarodnog prava, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
4. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na Katedri upravne znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaja obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 106/06.) i posebne uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Pravilnik je objavljen na www.unios.hr).
Pristupnici natječaja prijavljuju se na Obrascu broj 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (obrazac se nalazi na www.pravos.hr), te prilažu dokumentaciju sukladno Obrascu broj 2.
Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12).
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj – radno mjesto _______________.”

Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek

Uredio |2016-12-29T09:14:22+01:0029.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave