Pravni fakultet Osijek – Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane Povijest prava i države, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15.) i posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju sukladno Obrascu broj 5 – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda. Obrazac broj 5. prilog je Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik je objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Prijavi se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 original) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Zakašnjele ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj”.

Uredio |2016-06-15T20:48:37+02:0015.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave