Pravni fakultet Osijek – Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Raspisuje

N A T J E Č A J

 

za izbor i prijam jednog stručnog suradnika – za rad na projektu „Planning the future of cross-border families: a path through coordination-EUFam’s“, u radnom odnosu na određeno vrijeme, do završetka projekta, s polovicom punog radnog vremena.

 

Predviđeno trajanje radnog odnosa je od 1. rujna 2016. do 31. prosinca 2017. godine.

 

Pristupnici natječaju, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata

 

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, sudjelovanje na konferencijama, objavljeni radovi, sudjelovanje u provođenju projekata
 • interes za međunarodno privatno pravo / europsko pravo

 

Uz prijavu pristupnici natječaja obvezni su priložiti:

 • životopis (Europass CV)
 • motivacijsko pismo
 • presliku diplome o završenom studiju
 • presliku dokaza o državljanstvu, strani državljani su dužni priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 • elektronski zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
 • dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj – stručni suradnik na projektu”.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama

Uredio |2016-06-15T20:39:04+02:0015.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave