Pravni fakultet Osijek raspisuje NATJEČAJ

 

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici na natječaj obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postsupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” broj 106/16.) i posebne uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Uz prijavu na natječaj pod a) i b), pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju sukladno Obrascu broj 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrazac broj 2. prilog je Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik je objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredio |2016-07-29T18:59:43+02:0026.07.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave