Prirodne znanosti su IN

U okviru projekta Prirodne znanosti su IN 150 učenika i njihovih profesora iz Gimnazije M. A. Reljkovića iz Vinkovaca posjetili su Odjel za fiziku i Odjel za Biologiju.


U proteklih godinu dana partneri na projektu su surađivali u izradi novih kurikuluma iz fakultativne nastave fizike i biologije. Učenici i nastavnici su kroz ovaj projekt, koji je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, imali priliku putovati i Europom gledajući primjere dobre prakse. Kako projekt uskoro završava, prema planu je posjet sveučilišnim odjelima 20. rujna 2016.

Na Odjelu za fiziku učenici su imali prilike vidjeti pokuse i proširiti znanje iz područja akustike kroz tri radionice/predavanja: Fizika glazbe, Rubensova cijev i Ultrazvuk.
Fizika glazbe je kroz više eksperimenata predstavila:fizikalno objašnjenje glazbe, nastajanja tonova, slaganje tonova u skalu, proizvodnju tonova na napetoj žici i opni, matematičku podloga glazbe i fizikalno pojašnjenje ljudskog glasa kao fino ugođen instrument, a sve kroz glas voditeljice dr. sc. Maje Varge Pajtler.

Rubensova cijev je uređaj koji nam zorno pojašnjava stojne valove u plinu, a koji se prikazuje preko zapaljenog zemnog plina na tako iskonski, skoro hipnotizirajući i zadivljujući način. Voditeljice su bile dr. sc. Marina Poje Sovilj i Ivana Štibi, pred. Vrhunac je bio puštanje glazbenih hitova preko zvučnika na opnu cijevi, a gdje je zapaljeni plin poskakivao u ritmu glazbe. Moramo napomenuti kako je klasična glazba davala puno bolje prikaze stotinjak plamičaka na Rubensovojcijevi zbog svojih oštrih i točnih tonova.

Ultrazvuk je pojasnio Igor Miklavčić, pred. koji je cijelu publiku izložio visokim frekvencijama, skoro na granici čujnosti, ali i niskim frekvencijama – infrazvuku. Učenici su imali priliku odrediti granicu čujnosti, očistiti manje predmete pomoću ultrazvuka i načinitistojne valove ultrazvuka u vodi, koje su mjerili optičkom metodom pomoću lasera. Govorilo se i o otkriću ove pojave, koje čovjek ne može sa svojih pet osjetila detektirati, te o primjeni ultrazvuka u današnjem modernom svijetu.

Sve sudionike je pozdravio i pročelnik Odjela za fiziku izv. prof. dr.sc. Branko Vuković koji se zahvalio na posjetu, poželio dobrodošlicu budućim studentima iz redova učenika te motivirajuće govorio zašto izabrati upravo preddiplomski studij fizike na osječkom sveučilištu.

Igor Miklavčić, pred.

Uredio |2016-09-28T09:37:20+02:0028.09.2016.|Vijesti iz znanosti, Vijesti sa sastavnica|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave