Prof. dr. sc. Mario Brdar izabran za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Za člana suradnika u razredu za filološke znanosti izabran je prof. dr. sc. Mario Brdar s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


VIJESTI – U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 15. svibnja 2014. godine održana je Izborna skupština na kojoj su izabrani novi članovi Akademije u kategorijama članstva redoviti član, dopisni član i član suradnik. Za člana suradnika u razredu za filološke znanosti izabran je prof. dr. sc. Mario Brdar s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Životopis:

Mario BRDAR, rođen 1960. u Osijeku, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Diplomirao je 1984. godine na studiju engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Godine 1995. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je disertaciju pod naslovom Infinitival Complement Clauses and Core Grammatical Relations Subject and Object in English, German, Croatian, and Hungarian.

 Mario Brdar istaknuti je hrvatski anglist i lingvist, s izuzetno velikim brojem objavljenih radova. Podaci o citiranosti ukazuju na izuzetnu međunarodnu prepoznatljivost, pogotovo u domeni svjetske kognitivne lingvistike. Posebno valja istaknuti njegov izuzetan prinos u razvoju kognitivne lingvistike u Hrvatskoj kako u znanstvenom tako i u organizacijskom smislu.

Bio je voditelj triju znanstvenih projekata (Kontrastivna analiza komplementacije pridjeva u engleskom i hrvatskom jeziku, Metonimija između leksikona i gramatike i Kognitivnolingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima) i suradnik na još tri projekta. Urednik je časopisa Jezikoslovlje i voditelj poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu u Osijeku.Uredio je 9 knjiga, autor je jedne znanstvene knjige, odnosno suautor dva sveučilišna udžbenika. Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim izdanjima. Cjelovita bibliografija dostupna je na poveznici http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=126035.

Primio je sljedeća priznanja i nagrade: Priznanje povodom 50 godina od utemeljenja Filozofskoga fakulteta / Pedagoškoga fakulteta i Pedagoške akademije u Osijeku (2011.) i Nagradu Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrsnost u znanosti u razdoblju od 2008. do 2013. (2014.) Član je niza nacionalnih i međunarodnih znanstvenih udruženja.

Područja njegova znanstvenog interesa uključuju kognitivnu lingvistiku (metonimija, metafora, gramatičke konstrukcije), funkcionalnu lingvistiku, kontrastivnu lingvistiku, semantiku, sintaksu i tvorbu riječi.

Uredio |2016-05-05T13:27:12+02:0026.06.2014.|Vijesti|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave