Projekt “Rekonstrukcija zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek” KK.09.1.2.01.0001

Europska unija
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt se nalazi unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Specifični cilj: „Modernizacija, unapređenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju radi poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju“.

Projektom će se rekonstruirati, modernizirati i opremiti postojeći studentski dom u vlasništvu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Studentski centar u Osijeku izgrađen 1968. godine. Trenutnih 256 ležaja smanjiti će se na 193 (80 dvokrevetnih soba, 23 jednokrevetne, 2 trokrevetne sobe te 4 jednokrevetne sobe za osobe s invaliditetom), tako što će umjesto zajedničkih sanitarnih čvorova po etažama sada između svake dvije sobe biti ugrađene kupaonice. U zgradi su predviđene i dvije prostorije za učenje i tihi rad, te zajednički prostor praonice i sušionice rublja s energetski učinkovitom opremom.

Osigurat će se pristup osobama s invaliditetom izgradnjom 4 potpuno i najmodernije prilagođene sobe, izgradnjom pristupne rampe kao i drugim zahvatima na objektu, što će rezultirati podizanjem standarda stanovanja u studentskom domu s posebnim naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, s invaliditetom i one sa smanjenom pokretljivosti. Projektnom će se znatno poboljšati energetska učinkovitosti same zgrade što će doprinijeti niskim troškovima održavanja u budućnosti jer će se zgrada rekonstruirati prema modelu ”pametne zgrade”.

Rekonstrukcijom je planirano znatno povećanje energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije: dizalica topline, sunčeva elektrana 58-60 kW fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije na krovu zgrade. Planirana je i ugradnja podzemnih rezervoara za skupljanje kišnice koja će se koristiti za ispiranje wc školjki u kupaonicama. U zgradi će biti osigurana mogućnost razvrstavanja otpada u svrhu poticanja osviještenosti korisnika doma o recikliranju i zaštiti okoliša.

Opći cilj projekta je doprinijeti  smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, te osobito za studente u nepovoljnom položaju.

Specifični cilj projekta je rekonstrukcija i modernizacija  postojeće infrastrukture studentskog smještaja  u visokom obrazovanju u „Pametnu zgradu“ te povećanje pristupa visokom obrazovanju studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za osobe u nepovoljnom položaju.

Rezultati projekta:

  • Osigurano 193 kreveta raspoređenih u 80 dvokrevetnih soba, 23 jednokrevetne, 2 trokrevetne sobe te 4 jednokrevetne sobe osobe s invaliditetom,
  • Omogućen smještaj za 4 osobe sa invaliditetom,
  • Najmanje 72% smještajnog kapaciteta u domu koji se rekonstruira  predviđeno za osobe u nepovoljnom položaju,
  • Rekonstruirana i modernizirana zgrada u „pametnu zgradu“ koja je energetski učinkovitija i koristi OIE.

Ukupna vrijednost projekta je 16.899.400,26 HRK od čega su dodijeljena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 13.510.000,00 HRK. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz vlastitih izvora osiguralo je sredstva  u visini od 3.389.400,26 HRK.

Ukupno trajanje projekta je 13 mjeseci.  Projekt započinje 01. travnja 2016. godine dok bi 1. svibnja 2017. godine dom bio u potpunosti opremljen i useljiv.

Svoje upite o projektu pošaljite na sscitov@unios.hr

Sanja Scitovski – Voditeljica odjeljka za praćenje i provedbu EU projekata

Informacije o strukturnim fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.stukturnifondovi.hr.

OBAVIJESTI O PROJEKTU

Započeo projekt „Rekonstrukcija zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek“ sufinanciran iz bespovratnih sredstava EU

Datum objave: 01-04-2016

U prostorijama Rektorata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku u petak, 01. travnja 2016. godine svečano je obilježen početak projekta „Rekonstrukcija zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek“ sufinanciran iz bespovratnih sredstava EU.

Svečanosti su uz Rektora Sveučilišta Prof.dr.sc. Željka Turkalja prisustvovali i brojni visoki uzvanici Sveučilišta u Osijeku, prorektori Sveučilišta, dekani fakulteta, prodekani, studenti i ostali članovi akademske zajednice. Poseban gost na svečanosti bio je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Prof. dr. sc. Srećko Tomas koji se povodom svečanosti početka projekta obratio prisutnima te poželio uspjeh u provedbi samog projekta rekonstrukcije, ali i pružio podršku u razvoju daljnjih projekata Sveučilišta u Osijeku.

Rektor Sveučilišta, prof.dr.sc. Željko Turkalj naglasio je kako je ovaj projekt od izuzetnog značaja za razvoj i povećanje konkurentnosti samog Sveučilišta u Osijeku, „stari studentski dom napokon dobiva novo lice, a projekt je unaprijed planiran tako da građevinski radovi na zgradi započnu 01. srpnja 2016., kako bismo studentima omogućili dovršetak obveza u ovoj akademskoj godini. Što se tiče smještaja studenata za vrijeme trajanja projekta, trenutno smo u pregovorima s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i tražimo najbolje moguće rješenje, koje će uskoro biti i dogovoreno“.

Tijekom svečanosti prezentiran je projekt sa svim detaljima i pušten je film koji je projektni tim pripremio za vrijeme pripreme projekta.


 

Svečano potpisan ugovor za sufinanciranje obnove zgrade studentskog doma na adresi I.G. Kovačića 4, Osijek iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Datum objave: 08-03-2016

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 08. ožujka 2016. godine svečano su potpisani prvi ugovori iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sufinanciranje obnove studentskih domova u Zagrebu i Osijeku.

Radi se o ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za:

–        “Rekonstrukciju građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje” Sveučilišta u Zagrebu, ukupne vrijednosti 219.990.000,00 kuna

–        “Rekonstrukciju zgrade studentskog doma u Osijeku” Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u vrijednosti od 13.510.000,00 kuna.

Kod oba ugovora 85% iznosa dodjeljuje se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iznosa čine nacionalna sredstva.

Natječaj „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, koji je raspisalo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije usmjeren je prvenstveno na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. Radi se o ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog natječaja je 934 milijuna kuna.

“Ovo je samo prvi u nizu koraka koje planiramo poduzeti kako bi Republika Hrvatske postala što konkurentnija kako na europskom tako i svjetskom tržištu, te kako bi ojačali našu poziciju u kontekstu društva temeljenog na znanju”, naglasio je Tomislav Tolušić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, čestitajući rektorima Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku.

Rekonstrukcijom postojećih studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje u Zagrebu stvaraju se uvjeti europskog standarda studentskog stanovanja, humanog života i boravka studenata za vrijeme studiranja, posebno za kategorije studenata lošijeg imovinskog stanja, studenata s invaliditetom, znanstvenih novaka, te studenata na međunarodnoj razmjeni. Rekonstrukcijom je osigurano da se održi mogućnost smještaja za 2709 studenata u nepovoljnom položaju koji su bili do sada smješteni u naseljima koji bi bez ovog zahvata bili od strane nadležnih inspekcija zatvoreni. Također, povećavaju se kapaciteti smještaja za osobe s invaliditetom, koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, za 4 mjesta.

Rekonstrukcijom studentskog doma u Osijeku ukupan smještajni kapacitet biti će 193 ležaja raspoređenih u 80 dvokrevetnih soba, 23 jednokrevetne, 2 trokrevetne sobe te 4 jednokrevetne sobe osobe s invaliditetom. Osigurat će se pristup osobama sa invaliditetom izgradnjom 4 potpuno prilagođene sobe, izgradnjom pristupne rampe kao i drugim zahvatima na objektu koji će olakšati život osobama s invaliditetom u samom domu.

Natječaj u okviru kojeg su dodijeljeni ovi ugovori bit će otvoren do 30.6.2020. godine tako da se proces nastavlja i uskoro se očekuje potpisivanje novih ugovora za ostala visoka učilišta.

Svečanom potpisivanju, uz ministra Tolušića, nazočili su i: Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu , prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta u Osijeku i Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

 


 

Započeli radovi na rekonstrukciji zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek

Datum objave: 10-08-2016

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 26. srpnja 2016. godine sklopilo je ugovor s izvođačima radova, tvrtkom MONTE-MONT d.o.o. iz Osijeka za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4 u Osijeku, koji su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osim s izvođačima radova, sklopljeni su ugovori i sa stručnim nadzorom nad izvođenjem radova, tvrtkom Respect-ing d.o.o. iz Osijeka te s projektantskim nadzorom, zajednicom ponuditelja MHM-inženjering d.o.o.; INEL d.o.o., ELIGO d.o.o. i BP CONSULTING d.o.o.; Gundulićeva 59, Osijek.

Radovi su započeli odmah po potpisu ugovora, a biti će završeni za šest mjeseci, dok će studenti u rekonstruirani i novoopremljeni studentski dom moći useliti početkom svibnja 2017. godine. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju i modernizaciju zgrade izgrađene 1968. godine te poboljšanje njezine energetske učinkovitosti, a zadovoljavati će i važeće protupožarne uvjete tako što će se uz zapadnu stranu zgrade ugraditi vanjske protupožarne stube te će se izgraditi i plato za pristup vatrogasnim vozilima čime će sigurnost doma biti na visokoj razini.

U zgradi će se po završetku radova moći smjestiti 193 studenta, od čega će 4 jednokrevetne sobe biti potpuno prilagođene osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Studentske sobe će imati veći komfor budući da će se svake tri sobe prenamijeniti u dvije sobe s kupaonicom između njih. Do sada su kupaonice bile zajedničke po svakoj etaži doma.

Radove su danas obišli predstavnici projektnog tima Sveučilišta te predstavnici izvođača radova. Voditelj projekta prof.dr.sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje zaključio je kako se „već pri prvim radovima uklanjanja podova vidi koliko je dom derutan i prijeko mu je potrebna obnova. Što se tiče smještaja studenata, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku kojom će do završetka rekonstrukcije studentskog doma 193 studenta koji su se natjecali za smještaj u domu, ostvariti pravo na subvenciju za privatan smještaj u iznosu od 400,00 kuna, dok će nakon završetka radova imati mogućnost useljenja u studentski dom“.


Napredak radova na rekonstrukciji zgrade studentskog doma IGK

Datum objave: 02-01-2017

Radovi teku zadanom dinamikom i nema većih odstupanja, čime je vodstvo Sveučilišta izuzetno zadovoljno. „Trenutno se u zgradi rade instalaterski te završni radovi, postavljanje podnih obloga i slično, a uskoro krećemo u fazu opremanja zgrade. Možemo reći da je ovaj projekt jedan od najuspješnijih na Sveučilištu budući da su svi sudionici u projektu, kako projektni tim tako i izvođači radova te nadzorni inženjeri izuzetno disciplinirani i predani radu. Nadamo se da će se tako i nastaviti sve do završetka projekta.“ zaključio je voditelj projekta, prof.dr.sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta, „Očekujemo da će studentski dom IGK biti useljen početkom svibnja 2017. godine. Projekt je dobio i svoj logotip koji ovim putem želimo predstaviti. Cilj je da studentski dom koji su studenti u žargonu zvali „stari dom“ zablista u novom ruhu te da ga na dalje zovemo Studentski dom IGK.“

IGK logo

BMF-17     IMG_0410     BMF-10


Završna faza radova na rekonstrukciji zgrade studentskog doma IGK

Datum objave: 08-03-2017

Točno godinu dana nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava radovi na rekonstrukciji studentskog doma IGK ulaze u završnu fazu. U tijeku su završni radovi, montaže sanitarija i započinju radovi na vatrogasnom prilaznom putu i uređenja okoliša. Završetak radova očekuje se 31. ožujka 2017. Istovremeno, za koji dan biti će potpisan Ugovor za nabavu namještaja i opreme za zgradu.

Projekt i dalje prati zadanu dinamiku te je otvorenje zgrade, a time i završetak cijelog projekta planirano do kraja travnja 2017. godine kada će rekonstruirani dom napokon otvoriti vrata svojim budućim stanovnicima, studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

IMG_1032     IMG_0915     IMG_1164

 

 

Uredio |2017-03-08T12:30:12+01:0013.04.2016.|Infrastrukturni projekti|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave