Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti2016-05-10T18:18:08+02:00

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ulica Cara Hadrijana 10
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 32 17 00
E-mail: helpdesk@ufos.hr
www: www.ufos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave