Građevinski i arhitektonski fakultet2018-10-23T12:17:37+02:00

Građevinski fakultet

Ulica Vladimira Preloga 3
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 27 43 77
E-mail: gfos@gfos.hr
www: www.gfos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave