Odjel za fiziku2016-05-10T17:14:39+02:00

Odjel za fiziku

Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 23 27 00
E-mail: ured@fizika.unios.hr
www: www.fizika.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave