Odjel za kemiju2016-05-10T16:50:56+02:00

Odjel za kemiju

Ulica Cara Hadrijana 8a
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 39 99 50
E-mail: info@kemija.unios.hr
www: www.kemija.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave