Odjel za matematiku2016-05-10T17:00:34+02:00

Odjel za matematiku

Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 48 00
E-mail: helpdesk@mathos.hr
www: www.mathos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave