Pravni fakultet2016-05-10T20:20:22+02:00

Pravni fakultet

Stjepana Radića 13
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 45 00
E-mail: office@pravos.hr
www: www.pravos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave