Prehrambeno-tehnološki fakultet2016-05-10T10:59:53+02:00

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Franje Kuhača 18
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 43 00
E-mail: office@unios.hr
www: www.ptfos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave