Studentski centar u Osijeku2016-06-01T10:05:45+02:00

Studentski centar u Osijeku

Istarska 5
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 06 60
E-mail: ured@stucos.hr
www: www.stucos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave