Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja2016-05-10T22:04:10+02:00

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Cara Hadrijana 10c
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 41 84
E-mail: kvaliteta@unios.hr
www: www.unios.hr/kvaliteta

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave