Umjetnička akademija2016-05-10T21:59:30+02:00

Umjetnička akademija

Kralja Petra Svačića 1f
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 25 33 33
E-mail: uaos@uaos.hr
www: www.uaos.unios.hr

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave