Provedba i rezultati internog natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program Gost istraživač (INGI-2015)

(prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković)

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na svojoj sjednici od 22. prosinca 2015. godine donio je odluku o raspisivanju internog natječaja za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata čija je osnovna svrha potaknuti suradnju svojih istraživača s istaknutim istraživačima s drugih (posebice inozemnih) sveučilišta. Za tu svrhu rezervirana su sredstva iz Poslovnog fonda Sveučilišta i to 600.000,00 kn za STEM područje (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo, medicina i matematika) i 400.000,00 kn za DH+UMJ područje (Društveno-humanističko i Umjetničko područje). Ovaj Natječaj treći je u nizu internih natječaja Sveučilišta u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata i predstavlja jednu od inicijativa u cilju ostvarenja Strategije Sveučilišta u Osijeku.

Natječajem je predviđeno financiranje putnih troškova, troškova smještaja i dnevnica Gosta istraživača te materijalnih troškova (laboratorijski materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenski troškovi, troškovi, anketiranja, sitan uredski materijal i sl.)

Prijave u papirnatom i elektronskom obliku primale su se do 29. siječnja 2015. godine na posebno izrađenom obrascu. U svrhu što boljeg informiranja potencijalnih kandidata, od prvog dana natječajnog roka otvorena je web stranica sa svim potrebnim podacima i “Najčešćim pitanjima i odgovorima”.  Na natječaj se prijavilo 40 kandidata (30 iz STEM područja i 10 iz DH područja).

Povjerenstvo za ocjenu znanstvenoistraživačkih projekata čine prorektori Sveučilišta u Osijeku, a evaluacija projekata[1] obavljena je na bazi recenzija barem dva nezavisna recenzenta od kojih je barem jedan iz polja istraživanja, a drugi iz nekog drugog, ali srodnog polja:

  • Recenzent#1 (u daljnjem tekstu Rec#1) biran je iz polja u koje pripada tema projekta;
  • Recenzent#2 (u daljnjem tekstu Rec#2) biran je iz drugog srodnog polja.

Recenzenti su u pravilu birani iz reda docenata, izvanrednih i redovitih profesora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog prodekana/zamjenika pročelnika za znanost i prodekana/zamjenika pročelnika za nastavu. Ukupno su zaprimljene 124 recenzije.

 
Elementi koji su se ocjenjivali Ponder
1. Kvaliteta i važnost istraživačkog prijedloga 0.25
2. Kvaliteta predlagatelja 0.15
3. Kvaliteta Gosta istraživača 0.35
4. Studija izvodljivosti 0.10
5. Financijski plan 0.10
6. Uključivanje studenata 0.05

Tablica 1

Na posebnom obrascu recenzenti su ocjenama od 1-5 (nisu morali biti cijeli brojevi) ocjenjivali elemente projekata navedene u Tablici 1. Pri tome svim ocjenjivanim elementima pridruženi su odgovarajući ponderi dobiveni primjenom AHP (Analytic Hierarchy Process) metode[2], a koji unaprijed nisu bili poznati recenzentima. Na osnovi recenzentskih ocjena izračunata je ponderirana prosječna ocjena recenzenta Rec#1 i recenzenta Rec#2.

Također, ocjenom od 1-10 svaki recenzent ocijenio je opći dojam o predloženom projektu. U slučaju previsokih ocjena jednog recenzenta i preniskih ocjena drugog recenzenta zatražene su dodatne recenzije. Dodatno, zasebno za STEM i DH+UMJ područje na prijedlog prodekana/zamjenika pročelnika imenovani su paneli od 5 stručnjaka koji su razmotrili rangiranje projekata na bazi recenzentskih ocjena pojedinih elemenata projekta (Tablica 1) uz primjenu AHP metode i mjere Euklidske udaljenosti do perfektno ocijenjenog projekta (5,5) i utvrdili konačnu listu rangiranih projekta. Detalji se mogu vidjeti u ovom dokumentu i na stranici http://www.unios.hr/?podatak_id=5&i=175.

ingi_graf1
ingi_graf2

Kriteriji za odabir INGI-2015 projekata koji će se financirati i iznosi financiranja utvrđeni su posebno za svako područje. Prilikom određivanja visine financijskih sredstava za projekte koji će se financirati vodilo se računa o sljedećem:

  • uvjeti iz Natječaja;
  • mišljenje recenzenata;
  • maksimalni iznos po projektu je 70.000,00 kn, a materijalni i drugi troškovi, koji se ne odnose direktno na troškove smještaja i dnevnica Gosta istraživača, ne mogu premašiti 40.000,00 kn (za STEM područje), odnosno iznos troškova Gosta istraživača (za DH područje).

A. STEM područje

Po prioritetu rang liste pozitivno ocijenjenih projekata STEM područja izabrano je 12 projekata.  Pri tome vodilo se računa da je raspoloživi iznos financijskih sredstava namijenjenih STEM području 600.000,00 kn i da broj projekata po sastavnici ne može biti veći od dva. Niže navodimo osnovne podatke o projektima STEM područja koji će se financirati.

Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku: „Nelinearni parametarski ovisni svojstveni problem“. Gost istraživač: Rafikul Alam, Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Guwahati http://www.iitg.ernet.in/rafik/ Odobreni iznos: 30.000,00 kn.

Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, Medicinski fakultet: „Utjecaj unosa kuhinjske soli na reaktivnost cerebralnih krvnih žila u okolišnih podražaja kod ljudi“. Gost istraživač: Nandu Goswami, Institute of Physiology, Medical University of Graz, Austria, https://forschung.medunigraz.at/   Odobreni iznos: 60.700,00 kn.

Prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku: „Istraživanje optimizacijskih i statističkih svojstava generalizirane metode momenata i metode najmanjih kvadrata u nelinearnim modelima“. Gost istraživač: Andrew R. Barron, Department of Statistics, Yale University, USA, http://www.stat.yale.edu/~arb4  Odobreni iznos: 50.000,00 kn.

Dr. sc. Mirna Velki, poslijedoktorand, Odjel za biologiju: „Biofortifikacija selenom – odgovor sustava biljka-tlo-gujavice“.  Gost istraživač: Péter Engelmann, Department of Immunology and Biotechnology, University of Pécs  http://www.immbio.hu/en/staff/staff/10-engelmann-peter-phd Odobreni iznos: 56.686,00 kn.

Prof. dr. sc. Marija Heffer, Medicinski fakultet: „Lipidni mikro-okoliš leptinskog i inzulinskog receptora u razvoju i starenju“. Gost istraživač: Ronald L. Schnaar, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA, http://www.hopkinsmedicine.org/schnaar/ Odobreni iznos: 52.720,00 kn.

Prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno tehnološki fakultet: „Primjena plinske plazme i ultrazvuka u postupcima modifikacije škroba“. Gost istraživač: Artur Gryszkin, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poljska http://www.up.wroc.pl/faculties/403/the_faculty_of_food_science.html  Odobreni iznos: 59.000,00 kn.

Prof. dr. sc. Goran Šimunović, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu: „Inteligentna potpora projektiranju tehnoloških procesa“. Gost istraživač: Đorđe Vukelić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Republika Srbija http://www.ftn.uns.ac.rs/1637925708/djordje-vukelic Odobreni iznos: 66.850,00 kn.

Doc. dr. sc. Stela Jokić, Prehrambeno tehnološki fakultet: „Razvoj visokovrijednih proizvoda na bazi ekstrakata ljekovitog bilja”. Gost istraživač: Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=7462, Jelena Vladić, Tehnološki fakultet Novi Sad, http://www.tf.uns.ac.rs/osoblje/katedra_osoblje.php?osoblje=288 Odobreni iznos: 61.000,00 kn.

Doc. dr. sc.Dubravka Špoljarić Maronić, Odjel za biologiju: “Utjecaj selena na alge – in vitro i ekološka istraživanja u vodenim ekosustavima”. Gost istraživač: Ivana Maksimović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, http://polj.uns.ac.rs/osobljestuff/departman-za-ratarstvo-i-povrtlarstvo/ Odobreni iznos: 43.950,00 kn.

Doc. dr. sc. Vesna Rastija, Poljoprivredni fakultet: „Besplatni mrežni programi otvorenog koda u istraživanju kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti biološki aktivnih spojeva“. Gost istraživač: Vijay Hariram Masand, Department of Chemistry, Vidya Bharati Mahavidyalaya, Maharashtra, India http://www.vbirsm.org/ Odobreni iznos: 40.000,00 kn.

Doc. dr. sc.Ivana Majić, „Zastupljenost i bioraznolikost entomopatogenih nematoda (Rhabditida: Steinernematidae i Heterorhabditidae) u agroekosustavima u Slavoniji i Baranji“. Gost istraživač: Žiga Laznik, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovenija, http://www.bf.uni-lj.si, Branimir Nježić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, BiH, http://agrofabl.org Odobreni iznos: 60.000,00 kn.

Doc. dr. sc. Igor Lukačević, Odjel za fiziku: „Modeliranje zabranjenih vrpci perovskita za fotovoltaične primjene“. Gost istraživač: Sanjeev Kumar Gupta, St Xavier’s College, Ahmedabad, India http://www.sxca.edu.in Odobreni iznos: 27.703,10 kn.

B. DH područje

Po prioritetu rang liste pozitivno ocijenjenih projekata DH područja izabrano je 8 projekata.  Pri tome vodilo se računa da je za DH područje bilo na raspolaganju  400.000,00 kn. Niže navodimo osnovne podatke o projektima DH područja koji će se financirati.

Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: „Temelji kulturne baštine – Burovićev zbornik iz 1696. godine kao primjer hrvatsko-crnogorskih kulturnih, povijesnih i jezičnih veza“ Gost istraživač: Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost http://www.fcjk.me Odobreni iznos: 50.000,00 kn.

Prof. dr. sc. Željko Uvanović, Filozofski fakultet: „Transkulturalnost / transmedijalnost: britanske/američke, njemačke i hrvatske filmske adaptacije književnosti u razdoblju 1990.-2015.“ Gost istraživač: Kamilla Elliott, University of Lancaster (UK) http://www.lancaster.ac.uk/english-and-creative-writing/about-us/people/kamilla-elliott

Odobreni iznos: 42.500,00 kn.

Doc. dr. sc. Tihomir Živić, Odjel za kulturologiju: „Strossmayerana u engleskim izvorima: epistolografska analiza, 1860.-92.“ Gost istraživač: Tatjana Kuzmič, The University of Texas at Austin, College of Liberal Arts, Department of Slavic and Eurasian Studies, https://chroniclevitae.com/people/573876-tatiana-kuzmic/profile  Odobreni iznos: 70.000,00 kn.

Doc. dr. sc. Ivana Martinović, Filozofski fakultet: „Istraživanje informacijskog ponašanja mladih pri pretraživanju zdravstvenih informacija putem mobilnih uređaja“. Gost istraživač: Sung Un Kim, Catholic University of America, Washington, D.C., U.S.A, School of Arts and Sciences, Department of Library and Information Science, http://lis.cua.edu/directory/faculty.cfm Odobreni iznos: 42.000,00 kn.

Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, Odjel za kulturologiju: „Popularna kultura kao politička strategija“. Gost istraživač: Bogusław Zieliński, Sveučilite Adama Mickiewicza u Poznanju, Poljska, http://slavic.home.amu.edu.pl/prof-zw-dr-hab-boguslaw-zielinski/ Odobreni iznos: 50.000,00 kn.

Doc. dr. sc. Tena Velki, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: „Promjena paradigme poučavanja u ranom djetinjstvu: konstruktivizam i razvojni pristup vs. biheviorističke strategije“. Gost istraživač: Nirvana Pištoljević, Teachers College, Columbia University, New York, https://www.tc.columbia.edu/faculty/np2127/, Urszula Markowska-Mainsta, Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszaw, http://wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/sylwetki-naukowe/markowska-manista-urszula.aspx Odobreni iznos: 50.000,00 kn.

Doc. dr. sc Jelena Legčević , Pravni fakultet: „Upravljanje promjenama u cilju unapređivanja kvalitete na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku“. Gost istraživač: Rute Maria Abreu, Instituto Politécnico da Guarda, Portugal, http://www.estg.ipg.pt/docente.asp?dep=2&doc=261 Odobreni iznos: 30.000,00 kn.

Izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Filozofski fakultet: „Uloga subjektivne kvalitete života u namjeri mladih ljudi za iseljenjem iz regije ili zemlje” .Gost istraživač: RoseAnne Misajon, Monash University, Melbourne, Australia, http://profiles.arts.monash.edu.au/roseanne-misajon/  Odobreni iznos: 31.000,00 kn.


[1] Recenzentski postupak bazira se na objavljenom radu: Ž. Turkalj, D. Markulak, S. Singer, R. Scitovski, Research project grouping and ranking by using adaptive Mahalanobis clustering, Croatian Operational Research Review 7(2016), 81-96

[2] Vidi primjerice: R. W. Saaty, How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, 18(1990), 9-26

Uredio |2016-05-17T13:51:05+02:0029.04.2016.|─îlanci|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave