Erasmus+ odlazna mobilnost2020-02-19T09:13:49+01:00

Postupak prijave

-Vrste mobilnosti

Prilikom prijave na natječaj potrebno je odabrati vrstu mobilnosti na koju se student prijavljuje. Moguće je prijaviti se na studijski boravak ili na stručnu praksu.

STUDIJSKI BORAVAK – mora trajati minimalno 3 mjeseca te obuhvaća pohađanje kolegija i polaganje ispita ili rad na završnom, diplomskom ili doktorskom radu (u trajanju jednog semestra ili cijele akademske godine). Studenti moraju biti upisani na drugu godinu preddiplomskog studija kako bi imali pravo odlaska na studijski boravak. Kako bi student odradio mobilnost u svrhu studijskog boravka, matična institucija i prihvatna institucija moraju imati potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum. Ako student želi ići na inozemno sveučilište s kojim Sveučilište u Osijeku nema potpisan sporazum, naš ured poslat će zahtjev za potpisivanjem ugovora, ali ne može garantirati da će inozemno sveučilište htjeti potpisati.

STRUČNA PRAKSA – mora trajati minimalno 2 mjeseca. Matična institucija će stručnu praksu priznati ili kao dio studijskog programa ili će ju naknadno upisati u Dopunskoj izjavi o studiju. Matična institucija ne mora imati potpisan ugovor s prihvatnom institucijom kako bi se mobilnost mogla realizirati. Studenti stručnu praksu traže i dogovaraju sami te ju mogu odraditi i na privatnim ustanovama. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od diplomiranja, ali na natječaj se moraju prijaviti dok još imaju status studenta. Stručnu praksu moguće je obaviti i na prvoj godini preddiplomskog studija.

TRAJANJE MOBILNOSTI: 
studijski boravak: 3 do 12 mjeseci
stručna praksa: 2 do 12 mjeseci 

 

-Postupak prijave na natječaj

Sveučilište u Osijeku natječaje za mobilnost studenata objavljuje dva puta godišnje – jednom prije početka zimskog semestra, odnosno nove akademske godine (u svrhu studijskog boravka za ljetni semestar tekuće akademske godine ili za stručnu praksu u razdoblju koje bude navedeno u tekstu natječaja) te jednom početkom ljetnog semestra (u svrhu studijskog boravka za zimski semestar ili cijelu sljedeću akademsku godinu ili za stručnu praksu u razdoblju koje bude navedeno u tekstu natječaja). Natječaj bude otvoren minimalno mjesec dana te se dokumentacija šalje preporučenom poštom na adresu Sveučilišta. Nepotpune prijave i prijave poslane poslije zadanog roka neće biti prihvaćene. Kako bi prijava na natječaj bila pravilna, potrebno je poslati:

  • popunjen prijavni obrazac na kojemu student označava prijavljuje li se za studijski boravak, stručnu praksu ili kombinirani studijski boravak i stručnu praksu (student popunjava potrebne tablice, a ostale ostavlja praznima). Osim poštom, prijavni obrazac potrebno je poslati i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: erasmus@unios.hr.
  • kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu za strane studente
  • potvrdu o statusu studenta
  • prijepis ocjena svih položenih ispita sa svih razina studija.

*U svrhu dokazivanja nepovoljnog položaja studenta, potrebno je poslati odgovarajuće obrasce i dokumentaciju, ovisno o kategoriji (detaljno navedeno u tekstu svakog natječaja).

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija*; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska).

(*mogućnost realizacije mobilnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu ovisit će o rješavanju pitanja BREXIT te o statusu Ujedinjenog Kraljevstva u programu Erasmus+)

 

-Odabir studenata prijavljenih na natječaj

Postupak izbora studenata prijavljenih na Erasmus+ natječaj provodi Sveučilište u Osijeku. Za

provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je sveučilišno Povjerenstvo za Erasmus+ program

mobilnosti. Povjerenstvo provodi postupak evaluacije prijava na temelju Pravilnika o dodjeljivanju

financijskih potpora studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za individualnu

mobilnost u okviru Erasmus+ programa – Ključna aktivnost 1. Osnovni kriteriji su:

  • prosjek ocjena s trenutačne razine studija
  • prosjek ocjena iz stranog jezika tijekom cjelokupnog studija
  • pismo motivacije.

U slučaju da isti prosjek ocjena tijekom studija ima dvoje ili više studenata, Povjerenstvo za Erasmus+ program mobilnosti donosi odluku o davanju prednosti u svakom pojedinom slučaju. U slučajevima kada studenti nisu imali kolegij stranog jezika u okviru studijskog programa, Sveučilište će organizirati posebno testiranje iz stranog jezika i sukladno postignutom rezultatu dodijeliti određeni broj bodova svakom pristupniku.

 

-Nakon prolaska na natječaju

STUDIJSKI BORAVAK – Sveučilište u Osijeku će studenta, po završetku natječaja, nominirati na inozemno sveučilište navedeno u prijavi na natječaj. Nakon što nominacija prođe, inozemno sveučilište kontaktirat će studenta kako bi im poslao prijavu i potrebne dokumente (studenti prijave odrađuju sami). Svako sveučilište ima svoja pravila i postupke te potvrđivanje nominacija može trajati i do mjesec dana. Jednako tako, svako sveučilište ima svoje rokove za nominacije. U slučaju studija, potrebno je imati i rezervnu varijantu inozemnog sveučilišta, u slučaju da prva nominacija i prijava ne uspiju.

Inozemno sveučilište će nakon uspješne prijave studentu poslati pozivno pismo kojim se potvrđuje da je student primljen na semestar ili cijelu akademsku godinu. Pozivno pismo je potrebno proslijediti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Osijeku. Uz pozivno pismo potrebno je dostaviti i popunjen i potpisan Learning Agreement for Studies (Ugovor o studiranju). Learning Agreement popunjavaju studenti u dogovoru s Erasmus+ koordinatorima na matičnim fakultetima/odjelima, a moraju ga potpisati koordinatori i s matičnog i s prihvatnog fakulteta/odjela te student. Uz pozivno pismo i Learning Agreement treba dostaviti i IBAN kunskog žiro računa i kopiju EKZO kartice (europske zdravstvene kartice) ili odgovarajućeg zdravstvenog osiguranja te točne datume boravka na mobilnosti.

Na temelju tih dokumenata pravi se ugovor za dodjelu financijske potpore. Novac se isplaćuje u dvije rate – 80% prije početka mobilnosti i 20% nakon povratka s mobilnosti i odobravanja završnog izvješća.

Tijekom boravka na mobilnosti potrebno je imati važeće zdravstveno osiguranje!

Mobilnost ne može započeti sve dok student sa Sveučilištem ne potpiše ugovor za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij!

 

 STRUČNA PRAKSA – Studenti kojima su odobrene prijave za stručnu praksu trebaju sami ili u dogovoru s Erasmus+ koordinatorom na matičnom fakultetu/odjelu pronaći i kontaktirati prihvatnu ustanovu u inozemstvu te načelno dogovoriti detalje oko realizacije stručne prakse. Poslodavac za praksu / mjesto za praksu može biti drugačije od onoga koje je navedeno u prijavi na natječaj, a razdoblje realizacije mobilnosti i trajanje mobilnosti se također može mijenjati u odnosu na ono navedeno u prijavi. Nakon što student pronađe mjesto za odrađivanje stručne prakse, Uredu za međunarodnu suradnju treba poslati potpisan Learning Agreement for Traineeships (Ugovor o praksi) s točnim datumima boravka na praksi, IBAN kunskog žiro računa, kopiju EKZO kartice (europske zdravstvene kartice) ili odgovarajućeg zdravstvenog osiguranja te osiguranje od odgovornosti i osiguranje od ozljeda (ta osiguranja su obvezna te ako ih poslodavac ne osigurava, studenti ih moraju sami uzeti u nekoj od osiguravajućih kuća). Na temelju tih dokumenata pravi se ugovor za dodjelu financijske potpore. Novac se isplaćuje u dvije rate – 80% prije početka mobilnosti i 20% nakon povratka s mobilnosti i odobravanja završnog izvješća.

Tijekom boravka na mobilnosti potrebno je imati važeće zdravstveno osiguranje te osiguranje od ozljeda i od odgovornosti!

Mobilnost ne može započeti sve dok student sa Sveučilištem ne potpiše ugovor za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ stručnu praksu!

 

 

-Nakon povratka s mobilnosti

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave