Suradnja s gospodarstvom2016-05-09T12:33:31+02:00

suradnja_gospodarstvo

Brzi napredak znanosti i tehnologije i njihova produktivna primjena čine izazov suvremenoga društva temeljenog na znanju, stoga Sveučilište u Osijeku potiče suradnju znanstvenika i istraživača s gospodarstvom radi ostvarivanja bržeg tehnološkog i gospodarskog razvitka te uključivanje Sveučilišta u europske znanstvene i tehnologijske tijekove. Jedna od temeljnih značajki suvremenog svijeta je brzi tehnološki razvoj. Proizvodnjom se dokazuje i obogaćuju vlastiti identitet i njegove izvorne vrijednosti.

Danas je, možda više nego ikada prije, sposobnost proizvodnje (oblikovanja novih proizvoda, tehnoloških procesa i sustava) uvjet opstanka na globalnom tržištu. U cilju poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te povezivanja znanosti i gospodarstva Sveučilište u Osijeku ostvaruje uspješnu dugogodišnju suradnju s različitim privrednim subjektima.

Suradnja s gospodarstvom temelji se na izobrazbi i unaprjeđenju znanja, sudjelovanju i pomoći u rješavanju različitih istraživačkih i razvojnih zadataka, konzultacijama, ekspertizama.

Budući da je razvitak i primjena inteligentnih automatskih proizvodnih sustava u suvremenoj proizvodnji jedan od glavnih znanstvenih i stručnih izazova današnjice u cilju humanizacije ljudskog rada, znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvaruju višegodišnju suradnju s brojnim privrednim subjektima u području elektroenergetike, automatizacije i robotike, telekomunikacija i informatike, računarstva, te strojarstva.

U području društvenih znanosti (ekonomija i menadžmenta) uspostavljena je suradnja s Hrvatskom udrugom poslodavaca i tvrtkama na zajedničkim istraživačkim projektima, investicijskim studijama i studijama izvodljivosti gospodarskih projekata.

U biotehničkom znanstvenom području ostvaruje se uspješna suradnja s privrednim subjektima čija je primarna djelatnost poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane te kemijska industrija. Istraživanja u ovom području usmjerena su na: razvoj i unaprjeđenje procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane; sigurnost hrane; povećanje učinkovitosti procesa prehrambene i kemijske industrije; prehrana i životne navike u očuvanju zdravlja; kreaciju novih, ekološki održivih postupaka u uzgoju biljnih i životinjskih vrsta te uvođenje suvremenih tehnologija, gdje se osobita pozornost posvećuje očuvanju i dopustivom korištenju prirodnih resursa te zaštiti okoliša.

U okviru područja prirodnih znanosti ostvaruje se uspješna suradnja s poslovnim sektorom u okviru istraživačkih projekata u koje su aktivno uključeni znanstvenici Sveučilišta u Osijeku i istraživački timovi kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave