Suradnja s lokalnom zajednicom2016-05-09T12:34:39+02:00

suradnja_gospodarstvo

Jedan od strateških ciljeva Sveučilišta u Osijeku je izgradnja prepoznatljivog identiteta u regionalnom, nacionalnom i europskom kontekstu, te suradnja i partnerski odnos s jedinicama lokalne i državne uprave te državnim ustanovama.

Sveučilište u Osijeku i sve njegove sastavnice prepoznale su važnost i mogućnost pretpristupnih programa Europske unije, što je rezultiralo zajedničkim prijavama i uspješnom provedbom projekata u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvaruju uspješnu suradnju s jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno pet slavonskih županija: Osječko-baranjskom, Brodsko-posavskom, Vukovarsko-srijemskom, Virovitičko-podravskom i Požeško-slavonskom koje su prepoznale važnost suradnje i implementacije znanja pri rješavanju problematike u području tehničkih i biotehničkih znanosti te prirodnih znanosti, a što je rezultiralo zajedničkim istraživačkim projektima. U području društveno-ekonomskog razvoja sastavnice su sukreatori planova i strategija razvoja gradova i lokalnih (područnih) samoupravnih jedinica.

Sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvaruju suradnju s tijelima državne uprave i državnim ustanovama: Agencijom za odgoj i obrazovanje u provedbi stručnih ispita i skupova, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja u provedbi državne mature, Nacionalnim katehetskim uredom Hrvatske biskupske konferencije, Hrvatskom agencijom za hranu u izradi znanstvenih mišljenja i provedbi nacionalnih projekata, itd.

Na području kulture sastavnice Sveučilišta u Osijeku (Filozofski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Umjetnička akademija) ostvaruju višegodišnju suradnju s jedinicama lokalne samouprave (Gradovima Osijekom, Đakovom, Požegom) posebice u organizaciji različitih kulturnih događanja, organizacije simpozija, koncerata u kojima sudjeluju istaknuti hrvatski i inozemni znanstvenici i umjetnici.

U okviru umjetničkog znanstvenog područja ostvaruje se uspješna suradnja s umjetničkim akademijama i kazalištima na nacionalnoj razini, kao i brojnim ustanovama i udrugama.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave