Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 9. studenog 2016

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na neodređeno vrijeme

 u punom radnom vremenu na radno mjesto I. vrste- stručni suradnik za bilateralnu i multilateralnu suradnju u Odjeljku za međunarodne projekte i mobilnost nastavnika i studenata u Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju  u rektoratu

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen dodiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera
  • jedna godina radnog iskustva
  • aktivno znanje dva svjetska jezika
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti:

  • životopis
  • ovjeren preslik diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • Elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat, Trg. Sv. Trojstva 3 s naznakom “za natječaj-stručni suradnik“

 

Svi pristupnici Natječaja koji ispunjavaju uvjete Natječaja obvezni su pristupiti pisanoj provjeri znanja (testiranju)/usmenoj provjeri znanja (intervju) pred Povjerenstvom. O mjestu, vremenu i načinu provedbe pisanog dijela provjere znanja (testiranju) te usmenoj provjeri znanja (intervju) pristupnici će biti obaviješteni putem mrežnih stranica rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossamyera u Osijeku http//www.unios.hr.

Za pristupnike koji ne pristupe pisanom dijelu (testiranju)/usmenom dijelu (intervju) prema Pozivu za testiranje/intervju smatra se da su povukli prijavu na Natječaj i ne smatraju se više pristupnikom Natječaja.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

 

 

 

 

 

 

Uredio |2016-11-09T10:59:30+01:0009.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave