SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor jednog/e zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i       suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstven grane anglistika u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. za izbor jednog/e zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za poslove studenske referade u radnom odnosu na određeno vrijeme u nepunom (50%) radnom vremenu, zamjena za roditeljski dopust.

 Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/. Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • diplomirani pravnik/magistar prava ili diplomirani ekonomist/magistar ekonomije
  • poznavanje rada na računalu i engleskog jezika.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. obvezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– presliku diplome o stečenom akademskom nazivu

– presliku domovnice

– elektronički zapis o podatcima Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom, za radno mjesto pod točkom 1. dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja, a za radno mjesto pod točkom 2. u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31 000 Osijek s naznakom „prijava na natječaj – za radno mjesto ______“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskome roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Uredio |2016-12-09T12:14:30+01:0009.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave