SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na neodređeno vrijeme

 u punom radnom vremenu na položajno radno mjesto I. vrste- voditelj odjeljka

za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom u rektoratu

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen dodiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij ekonomije
  • 5 godina radnog iskustva u struci od toga najmanje 2 godine radnog iskustva poslovima prijave i pripreme projekata
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti:

  • domovnicu
  • životopis
  • ovjeren preslik diplome
  • Elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica)
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima prijave i pripreme projekata ili iskustvo u pripremi projekta za financiranje ESI fondova ili EU programa

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat, Trg. Sv. Trojstva 3 s naznakom “za natječaj-voditelj Odjeljka za EU fondove“

 

S pristupnicima Natječaja koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan Natječaj.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema Pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na Natječaj i ne smatraju se više pristupnikom Natječaja.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

 

Uredio |2016-06-17T09:36:02+02:0017.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave